Privacyverklaring (gegevensverwerking)

Door deze gegevens te verstrekken stem je ermee in dat de ICCU jouw gegevens verwerkt.  ICCU is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland en NOVI hogeschool.


Onze organisatie is zich ervan bewust van de belangrijkheid van de bescherming van persoonsgegevens. Wij zijn dan ook toegewijd om te voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met de verzameling, gebruik en bescherming van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.
  1. Verzameling van gegevens: Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verrichten van onze diensten. Deze gegevens worden alleen verzameld met uw toestemming.
  2. Gebruik van gegevens: Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit kan bijvoorbeeld het versturen van informatie over onze diensten of het verwerken van betalingen zijn.
  3. Bescherming van gegevens: Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang. Alleen de medewerkers die de gegevens nodig hebben voor hun werk, hebben toegang tot de gegevens.
  4. Openbaarmaking aan derden: Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of anderszins aan derden openbaren, tenzij dit wettelijk verplicht is of met uw toestemming.
  5. Retentieperiode: Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of zoals vereist door de wet.
  6. Uw rechten: U hebt het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, deze te laten corrigeren of te laten verwijderen. Indien u wilt dat wij uw persoonsgegevens verwijderen, gelieve dit aan ons te melden via onze contactgegevens.
  7. Wijzigingen in dit privacy statement: Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u daarom om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.
  8. Contactgegevens: Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, gelieve contact met ons op te nemen via onze contactgegevens.

Verder gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen via de door jou gekozen communicatiekanalen over informatie die volgens ons relevant is voor uw studiekeuze. We zullen het ook gebruiken voor filterdoeleinden om ervoor te zorgen dat de informatie die we verzenden relevant voor u is.

Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database  van de Hogeschool Utrecht, en niet gedeeld met externe organisaties, anders dan ROC MN en NOVI.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in een beveiligde database in overeenstemming met het  beleid van de partijen binnen ICCU voor het bewaren van gegevens. U hebt het recht om een kopie van de informatie die wij over u hebben op te vragen. U kunt ons ook vragen om informatie te corrigeren of te verwijderen als u denkt dat deze onjuist is. Neem contact op om deze informatie op te vragen of om een correctie door te geven.

U kunt je op elk moment afmelden door op de afmeldlink te klikken onderaan e-mailberichten die u ontvangt. Na een afmelding bewaren wij uw gegevens alleen voor anonieme, interne rapportagedoeleinden. Als u niet wilt dat de door uw verstrekte persoonlijke informatie wordt gebruikt voor interne rapportagedoeleinden kunt u dat ons per e-mail aangeven.

Lees van de deelnemende partijen hun  privacybeleid:

of neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van de een van de 3 organisaties voor meer informatie over hoe ICCU  uw persoonlijke gegevens gebruikt. Als u van mening bent dat ICCU niet volledig voldoet aan de vereisten voor gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming.