Privacyverklaring (gegevensverwerking)

Door deze gegevens te verstrekken stem je ermee in dat de ICCU jouw gegevens verwerkt.  ICCU is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland en NOVI hogeschool.

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen via de door jou gekozen communicatiekanalen over informatie die volgens ons relevant is voor jouw studiekeuze. We zullen het ook gebruiken voor filterdoeleinden om ervoor te zorgen dat de informatie die we verzenden relevant voor jou is.

Jouw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database  van de Hogeschool Utrecht, en niet gedeeld met externe organisaties, anders dan ROC MN en NOVI.

Jouw persoonlijke gegevens worden bewaard in een beveiligde database in overeenstemming met het  beleid van de partijen binnen ICCU voor het bewaren van gegevens. Je hebt het recht om een kopie van de informatie die wij over je hebben op te vragen. Je kunt ons ook vragen om informatie te corrigeren of te verwijderen als je denkt dat deze onjuist is. Neem contact op om deze informatie op te vragen of om een correctie door te geven.

Je kunt je op elk moment afmelden door op de afmeldlink te klikken onderaan e-mailberichten die je ontvangt. Na een afmelding bewaren wij jouw gegevens alleen voor anonieme, interne rapportagedoeleinden. Als je niet wilt dat de door jouw verstrekte persoonlijke informatie wordt gebruikt voor interne rapportagedoeleinden kun je dat ons per e-mail aangeven.

Lees van de deelnemende partijen hun  privacybeleid:

of neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van de een van de 3 organisaties voor meer informatie over hoe ICCU  jouw persoonlijke gegevens gebruikt. Als je van mening bent dat ICCU niet volledig voldoet aan de vereisten voor gegevensbescherming, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming.