Mastermodule Security Management

Enterprise Security Management geeft een overzicht van wat een organisatie moet doen om de beveiligingsmaatregelen goed aan te laten sluiten bij de behoefte en risico’s van uw organisatie. Je leert de beveiliging voor je organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau in te richten en de daarbij horende methoden, technieken en controles. Doel is de continuïteit van informatie en informatievoorziening te waarborgen en eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken. 

Security architectuur legt verbinding tussen security beleid en operationele maatregelen. Je leert een security architectuur te ontwerpen, beveiligingspatronen te gebruiken, een gapanalyse maken van de beveiligingsrisico’s. Zowel vanuit organisatorisch als technisch perspectief. 

Niveau: masterniveau

Duur
2 à 3 maanden
Start
November en april