Mastermodule Digital Transformation & Innovation

Wat behelst zo’n digitale transformatie en hoe kan een dergelijke transformatie effectief worden vormgegeven. Wat zijn belangrijke succes- en faalfactoren? Kan elke organisatie succesvol transformeren? Wat is de impact van een digitale transformatie op medewerkers en omgeving? Gehanteerde bedrijfsmodellen en bedrijfsprocessen moeten wendbaar worden om met continu veranderende eisen en verwachtingen om te kunnen gaan. Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van steeds weer nieuwe technologische mogelijkheden om de innovatie aan te jagen.

Niveau: masterniveau 

Duur
2 à 3 maanden
Start
November en april