Mastermodule Digital Ethics

Privacy – Uitleg over en toepassing van wetgeving gegevensbescherming en hoe om te gaan met delen van persoonsgegevens in samenwerkingsverbanden, de relatie mensenrechten en privacy en de mogelijke rol van privaatrecht in het beschermen van privacy. 

Ethiek – Bij Ethiek staan ethische aspecten van datagebruik centraal. Aan bod komen ontwikkelingen in informatiegestuurd werken en het gebruik van Big Data. Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben op onze democratische rechtsstaat en op de toegang die burgers hebben tot diensten. Je leert ethische aspecten te herkennen en in een vroeg stadium van systeemontwerp of aanbesteding te adresseren. Ook komt de menselijke factor aan bod: de effecten van menselijk gedrag en organisatiecultuur op informatieveiligheid en mogelijkheden om daarop te sturen. 

Niveau: masterniveau 

Duur
2 à 3 maanden
Start
September en februari