Mastermodule Data Science for Business

Data science in de praktijk stelt je in staat om data science projecten succesvol uit te voeren. We gaan aan de slag met de voorwaarden om data science succesvol te laten zijn. We behandelen ook verschillende technieken om patronen te vinden in de steeds groter wordende hoeveelheid data en gaan in op het verschil tussen supervised en unsupervised learning. Je gaat zelf aan de slag met een eenvoudige vorm van machine learning. 

Niveau: masterniveau

Duur
2 à 3 maanden
Start
September en februari