Mastermodule Business Process Management

BPM staat in het teken van het realiseren van een hogere efficiëntie en effectiviteit, een hogere klantgerichtheid, focus op processen die waarde toevoegen en betere resultaten voor de onderneming genereren. Je leert procesgericht denken en processen te identificeren, modelleren, analyseren en te verbeteren. BPM is een krachtig hulpmiddel bij hedendaagse digitale transformaties. Daarbij komen verschillende visies en methodieken, business rules, Process mining, BPMN, Lean, etc. aan de orde. 

Het geheel van methoden, processen en tools om bedrijfsregels op te stellen, uit te voeren en te beheren heet Business Rules Management. Het toepassen van Business Rules Management stelt organisaties in staat om transparantie en wendbaarheid te realiseren. Je leert bedrijfsregels te identificeren, te analyseren, en op te stellen. Het ontwerpen van bedrijfsregels neemt daarbij een belangrijke plaats in. Daarbij komen verschillende visies en methodieken en modelleertechnieken zoals The Decision Model, SBVR en Rulespeak aan de orde. 

Niveau: masterniveau 

Duur
2 à 3 maanden
Start
November en april